QC Hồ sơ

Kiểm soát nhà máy:

Mỗi sản phẩm đều trải qua hàng trăm lần thử nghiệm trước khi xuất xưởng cho đến khi không có vấn đề gì nhỏ nhất
Sau khi lấy mẫu và kiểm tra các sản phẩm được sản xuất cần phải thông qua Kiểm tra của Văn phòng Chất lượng Quốc gia Trung Quốc.Bộ phận kinh doanh sẽ phát hiện trên ba lần trước khi xuất hàng cho từng sản phẩm, dò tìm qua thì mới có thể giao hàng, đóng gói theo quy trình rất chuyên nghiệp để đảm bảo an toàn trong quá trình vận chuyển.

 

Sự bảo đảm:

Trước khi vận chuyển, tất cả hàng hóa đã được kiểm tra kỹ lưỡng.Kỹ sư kiểm tra của chúng tôi sẽ kiểm tra chất lượng, bao gồm kiểm tra chức năng cơ bản, công suất, hình thức, đóng gói và các phụ kiện cần thiết.

Nếu bạn có bất kỳ vấn đề sử dụng nào đối với các sản phẩm mua từ chúng tôi, vui lòng phản hồi cho chúng tôi trước, và chúng tôi sẽ thảo luận vấn đề với bạn.Thông qua bộ phận hỗ trợ kỹ thuật của chúng tôi, chúng tôi có thể tìm hiểu vấn đề sử dụng của bạn thông qua bộ phận hỗ trợ kỹ thuật của chúng tôi trong hầu hết các trường hợp.